MZWiK
MZWiK


zobacz zdjęcia:
OŚ Pogorzela
OŚ PogorzelaOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
p.n. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu na: „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2017”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu na: „Dostawę materiałów budowlanych w roku 2017”

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT - dostawy
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę materiałów budowlanych w roku 2017”

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT - usługi
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2017”

Modyfikacja SIWZ
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę materiałów budowlanych w roku 2017”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
p.n. "Dostawa materiałów budowlanych w roku 2017"

PLAN POSTĘPOWAŃ
o udzielenie zamówień na 2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
p.n. "Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2017."

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Renowację istniejącej kanalizacji sanitarnej w m.Pępowo metodą bezwykopową”

Odpowiedź na pytania z dnia 29.07.2016 r.
Dot. przetargu na renowację istniejącej kanalizacji sanitarnej w Pępowie metodą bezwykopową

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Krobi w rejonie ulic Dworcowa i Powstańców Wielkopolskich”

Odpowiedź na pytania z dnia 28.07.2016 r.
Dot. przetargu na renowację istniejącej kanalizacji sanitarnej w Pępowie metodą bezwykopową.

Odpowiedź na pytanie z dnia 25.07.2016r
Dot. przetargu na renowację istniejącej kanalizacji sanitarnej w Pępowie metodą bezwykopową

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
dot. zadania pn. "RENOWACJA ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W M.PĘPOWO METODĄ BEZWYKOPOWĄ"

Odpowiedź na pytanie
Dot. ”Budowy sieci kanalizacji w Krobi w rejonie ulicy Dworcowej i Powstańców Wielkopolskich”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
dot. zadania ": Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krobi w rejonie ulic Dworcowa i Powstańców Wielkopolskich."

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
p.n. "Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego"

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę materiałów budowlanych w roku 2016”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2016”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
p.n. "Dostawę materiałów budowlanych w roku 2016."

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2016.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m.Bielawy Pogorzelskie i części m. Elżbietków"

Odpowiedź na pytanie nr 1
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawy Pogorzelskie i części m. Elżbietków”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:„Modernizację i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Siedlcu – zbiorniki wyrównawcze 2x150m3 i zestaw pompowy ze sterowaniem”

Odpowiedzi na pytania nr 2
Dot. zamówienia publicznego na „Modernizację i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Siedlcu – zbiorniki wyrównawcze 2x150m3 i zestaw pompowy ze sterowaniem”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
p.n. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawy Pogorzelskie i części m. Elżbietków"

Odpowiedzi na pytania nr 1
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Siedlcu – zbiorniki wyrównawcze 2x150m3 i zestaw pompowy ze sterowaniem”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
p.n. "Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siedlcu - zbiorniki wyrównawcze 2x150 m3 i zestaw pompowy ze sterowaniem"

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
p.n. "Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego"

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę materiałów budowlanych w roku 2015”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2015”

Odpowiedzi na pytania nr 1
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2015”

Odpowiedzi na pytania nr 1
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę materiałów budowlanych w roku 2015”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
na "Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2015."

Odpowiedzi na pytania nr 2
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego"

Zmiana ogłoszenia oraz zmiana SIWZ
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego”

Odpowiedzi na pytania nr 1
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
p.n. "Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego".

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
dot. postępowania o zamówienia publiczne na: „Dostawę fabrycznie nowej koparko – ładowarki z silnikiem wysokoprężnym turbodoładowanym.”

Odpowiedzi na pytania z dnia 14 i 15 października 2014r.
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę fabrycznie nowej koparko-ładowarki z silnikiem wysokoprężnym turbodoładowanym”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
p.n. "Dostawa fabrycznie nowej koparko - ładowarki z silnikiem wysokoprężnym turbodoładowanym"

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę materiałów budowlanych w roku 2014.”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Badanie wody, ścieków, osadów i gleby w roku 2014.”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2014.”

Odpowiedzi na pytania nr 1
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2014.”

Zmiana do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w sprawie zamówienia publicznego na : „Badanie wody, ścieków, osadów i gleby w roku 2014.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
p.n. Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2014. Poprzednie >> 
Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Telefon: 65 571 91 74
Fax: 65 571 93 64Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015